مدار محافظ لوازم برقی

مدار محافظ لوازم برقی

 

مجهز به تایمر تاخیر در ابتدای کار

مجهز به سیستم محافظت در کاهش و افزایش ولتاژ برق ورودی

بدون نیاز به تغذیه مجزا

دارای دو تایم تاخیر ( اگر پایه آزاد مقاومت R14 را به VCC متصل کنیم تایم تاخیر حدود 60 ثانیه خواهد شد در غیر این صورت تایم تاخیر حدود 4 دقیقه خواهد بود)

نویسنده: مدیرسایت