مدار پری آمپلیفایر میکروفن خازنی

برای اینکه بتوانیم میکروفن خازنی را به آمپلیفایر متصل کنیم ، نیاز به مدار پیش تقویت جهت میکروفن داریم در اینجا مداری را معرفی میکنیم که بسیار ساده و صددرصد عملی است ، این مدار توانایی دریافت سیگنال ضعیف تولید شده توسط میکروفن خازنی را دارا بوده و پس از یک مرحله تقویت ، سیگنال دریافتی را برای ورودی یک آمپلیفایر آماده می کند
در نقشه مشخصات تمام قطعات درج شده و بسیار ساده و کاربردی می باشد ، ولتاژ تغذیه مدار می تواند بین ۶ تا ۱۲ ولت باشد.

نویسنده: مدیرسایت