تاریخچه کامپیوتر شخصی
پستهادر مبانی‌الکترونیک

تاریخچه کامپیوتر شخصی

شرکت هولت پکارد، برای نخستین بار، واژه “کامپیوتر شخصی” را در تبلیغی برای ماشین حساب 911A در مجله ساینس معرفی کرد. اینتل، نخستین ریزپردازنده تجاری…

ادامه مطلب