مدار محافظ لوازم برقی
پستهادر آنالوگ و دیجیتال پروژه

مدار محافظ لوازم برقی

  مجهز به تایمر تاخیر در ابتدای کار مجهز به سیستم محافظت در کاهش و افزایش ولتاژ برق ورودی بدون نیاز به تغذیه مجزا دارای…

ادامه مطلب